Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-104/04.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-104
София, 04.06.2009

ОТНОСНО: условия и ред за експериментално гласуване по електронен път с автоматизирани системи

На основание чл. 23, ал. 1, т. 28 във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 24 и чл. 87а от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема Условия и ред за експериментално гласуване по електронен път.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

МК/ЛТ

Приложение: Условия и ред за експериментално гласуване по електронен път

Всички решения