Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-44/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-44
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Монтана № 12 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Камелия Александрова Илиева

2.

Зам.-председател:

Цена Замфирова Димитрова

3.

Секретар:

Иван Петков Иванов

4.

Членове:

Огнян Александров Ефремов

5.

 

Славиан Светлинов Николов

6.

 

Ивайло Иванов Георгиев

7.

 

Светлана Якова Кирилова

8.

 

Кирил Георгиев Кирилов

9.

 

Гита Цветкова Георгиева

10.

 

Милка Тончева Гогова-

Младенова

11.

 

Валентина Георгиева Ценова

12.

 

Румяна Иванова Дакева

13.

 

Теодора Димитрова Любенова

14.

 

Аксиния Дамянова Рангелова

15.

 

Веселин Йорданов Марков

16.

 

Татяна Цветанова Заркова

17.

 

Огнян Павлов Иванов

18.

 

Силвия Замфирова Симеонова

19.

 

Наталия Тишкова Петрова

20.

 

Петя Найденова Гочовска-Томова

21.

 

Камелия Славейкова Калистратова

22.

 

Христо Иванов Денев

23.

 

Йордан Любчов Александров

24.

 

Пламка Христова Григорова

25.

 

Кети Божидарова Костадинова

 

 

Резерви:

 

1.

 

Дончо Иванов Николов

2.

 

Костодин Александров Костов

3.

 

Фердинанд Иванов Николов

4.

 

Драгомир Петров Григоров

5.

 

Любен Радоев Соколов

6.

 

Орлин Цветанов Иванов

7.

 

Даниел Веселинов Александров

8.

 

Галина Младенова Евгениева

9.

 

Десислава Димитрова Григорова

10.

 

Добри Иванов Петков

11.

 

Елеонора Дамянова Ангелова

12.

 

Виолета Георгиева Тодорова

13.

 

Коста Стефанов Костов

14.

 

Юлия Каменова Спасова

15.

 

Катя Цветкова Апостолова

16.

 

Димитрина Ангелова Колова

17.

 

Николай Васков Недков

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

РН/ЛТ

 

Всички решения