Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-94/01.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-94
София, 01.06.2009

ОТНОСНО: заличаване на резервен член на РИК - Разград

Постъпило е писмо с вх. № 92 от 30 май 2009 г. от РИК - Разград и молба от Цветан Йосифов Иванов, да бъде заличен от списъка на резервните членове на РИК - Разград.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА от списъка на резервните членове на РИК - Разград, Цветан Йосифов Иванов.

Копие от решението да се изпрати на РИК - Разград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

АВ/ЗТ

Всички решения