Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-177/17.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-177
София, 17.06.2009

ОТНОСНО: жалби от Пламен Веселинов Иванов – кандидат за народен представител от ПП “Социалдемократи” и мажоритарен кандидат и кандидат за народен представител от коалиция “Българската лява коалиция”

С вх. № 237 от 16 юни 2009 г. на ЦИК кандидатът Пламен Веселинов Иванов обжалва решения № 31 и № 32 от 13.06.2009 г. на РИК - Разград, с които жалбоподателят е регистриран за кандидат за народен представител от коалиция "Българската лява коалиция" и мажоритарен кандидат от коалиция "Българската лява коалиция".

В жалбата се сочат оплаквания, че кандидатът Пламен Иванов не е подписвал заявление по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗИНП (Приложение № 27 от изборните книжа) и декларация по чл. 45, ал. 1, т. 3 от ЗИНП (Приложение № 33 от изборните книжа). Същият твърди, че не желае да бъде кандидат за народен представител в пропорционалната листа на многомандатен избирателен район - Разград № 18 на коалиция "Българската лява коалиция" и мажоритарен кандидат на коалиция "Българската лява коалиция" в едномандатен избирателен район - Разград № 18.

С вх. 238 от 16.06.2009 г. жалбоподателят Пламен Веселинов Иванов е заявил, че е подписал заявление по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗИНП (Приложение № 27 от изборните книжа) за издигане кандидатурата му за народен представител от ПП "Социалдемократи" в многомандатен избирателен район - Търговище № 28, и декларация по чл. 45, ал. 1, т. 3 от ЗИНП (Приложение № 33 от изборните книжа) за издигане за мажоритарен кандидат в едномандатен избирателен район - Търговище № 28. Моли да бъде заличен като кандидат за народен представител в листите на коалиция "Българската лява коалиция".

Жалбите са подадени в срок. Жалбата с вх. № 238 от 16.06.2009 г., разгледана по същество е недопустима. Жалбата с вх. № 237 от 16.06.2009 г. е допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Районната избирателна комисия - Разград, след като е разгледала предложението по чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗИНП (Приложение № 26 от изборните книжа) на коалиция "Българската лява коалиция" в едно с изискуемите документи по чл. 45, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗИНП, правилно е взела решение на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 и 7 от ЗИНП за регистрация на кандидатска листа от коалиция "Българската лява коалиция" в многомандатен избирателен район - Разград № 18 и мажоритарен кандидат от коалиция "Българската лява коалиция" в едномандатен избирателен район - Разград № 18. В Закона за избиране на народни представители не е предвидена възможност след изтичане на срока за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции или мажоритарен кандидат самите кандидати или регистрираните партии или коалиции да оттеглят вече направените регистрации. Единствената такава възможност за промяна в кандидатските листи е предвидена в чл. 48 от ЗИНП, в която хипотеза не попада жалбата на кандидата Пламен Веселинов Иванов.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 9 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 237 от 16.06.2009 г. от Пламен Веселинов Иванов срещу решения № 31 и № 32 от 13.06.2009 г. на РИК - Разград № 18, като неоснователна.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 238 от 16.06.2009 г. от Пламен Веселинов Иванов като недопустима.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

ЕМ/ЛТ

Всички решения