Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-185/24.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-185
София, 24.06.2009

ОТНОСНО: допълнение на Методическите указания за СИК, приети с Решение № НС-92 от 30 май 2009 г. на ЦИК

 

По повод поставените практически въпроси по установяване на действителните и недействителните гласове при проведените обучения на РИК и с оглед гарантиране на принципа за всеобщо, равно и пряко избирателно право при тайно гласуване на основание чл. 10 от Конституцията на Република България, чл. 23, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 2, чл. 87, ал. 2, т. 1 и чл. 97, ал. 2, т. 2 и 3 и ал. 3 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. Бюлетина, съдържаща знак, поставен само в едно от квадратчетата за гласуване, представлява действителен глас. Поставеният знак е примерно указан в Методическите указания за работата на СИК и изразява категорично волята на избирателя.

2. Когато знакът за отразяване на вота извлиза извън квадратчето на съответната партия, коалиция или независим кандидат, но не засяга друго квадратче, гласът е действителен, включително и в случаите, когато навлиза в полето на друга партия, коалиция или мажоритарен кандидат.

3. Гласът е действителен и когато е поставен знак само в едно от квадратчетата за гласуване по начина, описан в т. 1, но върху бюлетината, извън квадратчето за гласуване има:

- поставен знак (който не е числа или букви, позволяващи да се разкрие самоличността на избирателя) пред името на някой от кандидатите;

- има подчертаване или зачертаване.

Гласът е действителен и когато квадратчето за гласуване или изписаният в него номер са оградени.

4. Когато върху бюлетината извън квадратчето за гласуване са изписани букви, думи, име, инициали, цифри, числа или е положен подпис в нарушение на принципа за тайно гласуване, гласът е недействителен.

Недействителните гласове по тази точка се поставят в купчинката по буква "г" от раздел "Недействителни бюлетини" на Методическите указания за работата на СИК. Броят на тези бюлетини се прибавя към броя на бюлетините за мажоритарни кандидати по т. 15, част І от протокола на СИК, а броят на бюлетините за кандидатските листи се прибавя към броя на бюлетините по т. 24, част ІІ от протокола на СИК.

Копие от настоящото решение да се връчи на председателите на СИК на 4 юли 2009 г. при предаване на изборните материали, книжа и бюлетините за гласуване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

РС/ЛТ

 

Всички решения