Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-53/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-53
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Смолян № 22 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Бойко Младенов Младенов

2.

Зам.-председател:

Иван Михайлов Райков

3.

Секретар:

Ердинч Садеттин Билен

4.

Членове:

Ангел Георгиев Добриков

5.

 

Велика Ташева Калайджиева

6.

 

Димитър Иванов Станчев

7.

 

Иван Милков Гавазов

8.

 

Илия Тодоров Сбирков

9.

 

Росица Николова Генчева

10.

 

Станко Димитров Щерев

11.

 

Юлия Василева Савова-Кокудева

12.

 

Милена Славкова Христова

13.

 

Емил Анчов Кехайов

14.

 

Лидия Христова Парпулева

15.

 

Севдалина Карамфилова Заимова

16.

 

Екатерина Атанасова Шишкова

17.

 

Соня Богданова Гитева

18.

 

Стефания Лъчезарова Сивкова

19.

 

Светослав Генчев Хаджигенчев

20.

 

Захаринка Якимова Билянова

21.

 

Недялка Кирилова Пенева

22.

 

Красимир Сашев Чобанов

23.

 

Тихомир Митков Ризов

24.

 

Василка Костадинова Георгиева-

Пешева

25.

 

Спас Тодоров Василев

 

 

Резерви:

 

1.

 

Анета Искренова Шехонова

2.

 

Арсен Благов Маслев

3.

 

Виолета Делчева Бояджиева

4.

 

Мария Петрова Кисьова

5.

 

Недялка Василева Росенова

6.

 

Софка Райкова Вощева

7.

 

Диана Минчева Якубова

8.

 

Юлиян Бисеров Семетски

9.

 

Гюлтен Реджеп Дряна

10.

 

Манчо Илиев Кехайов

11.

 

Тонка Андонова Чолакова

12.

 

Веселин Недков Топалов

13.

 

Николай Димитров Лазаров

14.

 

Слави Станчев Глухов

15.

 

Христо Райчев Данчев

16.

 

Ивана Генова Дърмокева

17.

 

Георги Николов Узунов

18.

 

Милен Асенов Младенов

19.

 

Димитър Стоянов Марев

20.

 

Александър Кръстев Савов

21.

 

Иван Тодоров Механджийски

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

МК/ЗТ

 

Всички решения