Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-191/25.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-191
София, 25.06.2009

ОТНОСНО: промени в РИК – Враца № 6

Постъпило е писмо вх. № 329 от 25 юни 2009 г. от областния управител на област Враца, заявление от Борислав Константинов Банчев - областен председател на ДПС - Враца и заявление от Васил Петров Масърлиев да бъде заменен от РИК - Враца, поради невъзможност да изпълнява задълженията си като член, да бъде заменен с Анелия Сашова Ангелова.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА като член на РИК - Враца № 6, Васил Петров Масърлиев, и анулира удостоверение № 15 от 18 май 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Враца № 6, Анелия Сашова Ангелова, ЕГН ..., и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Враца № 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

ЕЧ/ЛТ

Всички решения