Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-51/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-51
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Перник № 14 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Малин Димитров Стоилов

2.

Зам.-председател:

Димитър Стефанов Димитров

3.

Секретар:

Румяна Николова Петрова

4.

Членове:

Екатерина Асенова Фиданска

5.

 

Аделина Стоянова Стоянова

6.

 

Серги Стаменов Чупетловски

7.

 

Стоян Александров Митев

8.

 

Венета Симеонова Петрова

9.

 

Станка Йорданова Рударска-

Хинова

10.

 

Ирина Любомирова Михайлова-

Симеонова

11.

 

Марияна Маринова Варадинова

12.

 

Милена Йорданова Първанова

13.

 

Кристина Стефанова Георгиева

14.

 

Петьо Георгиев Иванов

15.

 

Анелия Благоева Спирова

16.

 

Даниела Пейчева Йорданова

17.

 

Елина Иванова Рударска

18.

 

Стефка Стойнева Евтимова

19.

 

Анелия Страхилова Захариева

20.

 

Даниела Методиева Ненкова

21.

 

Антоанета Лазарова Ненкова

22.

 

Валентин Велчев Вучков

23.

 

Валери Теофилов Симеонов

24.

 

Анелия Кирилова Цветкова

25.

 

Нина Костадинова Петрова

 

 

Резерви:

 

1.

 

Татяна Димитрова Първанова

2.

 

Кубрат Драгомиров Николов

3.

 

Ирена Иванова Георгиева

4.

 

Марияна Тодорова Тонева

5.

 

Людмила Кирилова Любомирова

6.

 

Сийка Иванова Панова

7.

 

Димитър Георгиев Димитров

8.

 

Теодора Славчева Тодорова

9.

 

Цветелина Иванова Йорданова

10.

 

Мария Христова Анестиева

11.

 

Милена Милчева Атанасова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

МР/ЗТ

 

Всички решения