Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-32/14.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-32
София, 14.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Габрово № 7 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Иванка Иванова Баева

2.

Зам.-председател:

Мария Николаева Недева

3.

Секретар:

Евгени Василев Попов

4.

Членове:

Еленка Колева Стефанова

5.

 

Силвия Алексиева Москова

6.

 

Соня Борисова Семова

7.

 

Цветослава Петкова Георгиева

8.

 

Йорданка Алексиева Влаева

9.

 

Тодор Русинов Тодоров

10.

 

Панко Стефанов Панков

11.

 

Христо Иванов Тотев

12.

 

Стефан Косев Косев

13.

 

Мелекбер Шевки Велева

14.

 

Георги Христов Пенков

15.

 

Али Ахмедов Алиев

16.

 

Митко Иванов Рашков

17.

 

Данаил Росенов Павлов

18.

 

Ивелин Иванов Иванов

19.

 

Николай Стефанов Дачев

20.

 

Милка Петрова Хайлазова

21.

 

Даниела Иванова Георгиева

22.

 

Елена Пенчева Ботева

23.

 

Илия Кънчев Михайлов

24.

 

Митко Спасов Димитров

25.

 

Илиян Добрев Обретенов

 

 

Резерви:

 

1.

 

Станимира Недкова Атанасова

2.

 

Кристина Максимова Сидорова

3.

 

Гергана Тодорова Атанасова

4.

 

Биргюл Бехчетова Мюмюнова

5.

 

Радостина Анжелова Иванова

6.

 

Гергана Йорданова Илиева

7.

 

Илиана Димитрова Пунчева

8.

 

Диана Атанасова Даначева

9.

 

Таня Христова Цонева

10.

 

Теменуга Петрова Згрипарова

11.

 

Ненчо Петков Стефанов

12.

 

Росица Косева Косева-Михова

13.

 

Цветан Петков Петков

14.

 

Ради Николов Стоянов

15.

 

Лиляна Методиева Хранова-

Петкова

16.

 

Александър Тотев Ганчев

17.

 

Хилда Венелинова Цвъркалева

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РН/ЛТ

 

Всички решения