Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-15/10.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-15
София, 10.05.2009

ОТНОСНО: регистрацията на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите на 5 юли 2009 г. от РИК

На основание чл. 44, ал. 3, чл. 45 и 46 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Независим кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един едномандатен избирателен район.

2. Регистрирането на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител в едномандатен избирателен район за участие в изборите на 5 юли 2009 г. се извършва в РИК най-късно до 13 юни 2009 г. (21 дни преди изборния ден).

3. Регистрирането на инициативния комитет от РИК става след представяне на заявление (Приложение № 20 от изборните книжа), съдържащо трите имена и ЕГН на трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на едномандатен избирателен район, в който се издига кандидатурата на независимия кандидат за народен представител, подписано от всичките заявители.

Към заявлението се прилага банков документ за внесен изборен безлихвен депозит в размер 15 000 лв. по сметка БНБ (чл. 49а, ал. 2, т. 3 от ЗИНП).

4. Районната избирателна комисия с решение регистрира инициативния комитет за издигане на независим кандидат за народен представител в едномандатния избирателен район и му издава удостоверение (Приложение № 23 от изборните книжа).

5. За извършените регистрации на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител в едномандатен избирателен район за участие в изборите на 5 юли 2009 г. РИК води отделен регистър (Приложение № 22 от изборните книжа).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

СПД/ЗТ

Всички решения