Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-35/14.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-35
София, 14.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Добрич № 8 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Мая Йорданова Димитрова

2.

Зам.-председател:

Георги Господинов Желев

3.

Секретар:

Сениха Ахмед Рюстем

4.

Членове:

Деян Христов Дяков

5.

 

Васил Стоянов Вичев

6.

 

Горан Панов Панов

7.

 

Зоя Димитрова Хлебарова

8.

 

Йорданка Стойкова Мишева

9.

 

Димитър Иванов Тодоров

10.

 

Николай Филипов Колев

11.

 

Светлана Андонова Николова

12.

 

Руска Николова Димитрова

13.

 

Мариана Василева Петрова

14.

 

Марине Руменова Галева

15.

 

Нежля Неджати Амди

16.

 

Илхан Вели Мустафа

17.

 

Даниела Василева Пеловска

18.

 

Ерхан Керимов Ибрямов

19.

 

Живко Андреев Жеков

20.

 

Йордан Димитров Манов

21.

 

Койчо Петков Коев

22.

 

Ивелина Тодорова Йорданова

23.

 

Детелина Мирева Симеонова

24.

 

Добромир Паунов Добрев

25.

 

Юрий Димитров Митев

 

Резерви:

 

1.

 

Недка Георгиева Иванова

2.

 

Стефан Йорданов Стефанов

3.

 

Галя Антонова Николова

4.

 

Велина Михайлова Пенева

5.

 

Десислава Стефанова Ангелова

6.

 

Светлана Костадинова Димова

7.

 

Тюляй Илханова Мехмедова

8.

 

Дерия Пекин Адил

9.

 

Сежда Самейдин Симеонова

10.

 

Левент Неджмедин Мустафа

11.

 

Тейпин Нежадинов Акифов

12.

 

Геновева Илиева Илиева

13.

 

Коста Бончев Коларов

14.

 

Даниела Денчева Василева

15.

 

Дияна Георгиева Колева

16.

 

Янка Пеева Атанасова

17.

 

Светослав Димитров Узунов

18.

 

Красимир Георгиев Иванов

19.

 

Андриана Милкова Стефанова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

СПД/МБ

 

Всички решения