Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-33/14.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-33
София, 14.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Плевен № 15 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Найден Петров Найденов

2.

Зам.-председател:

Петьо Несторов Василев

3.

Секретар:

Ардухан Фахри Зечири

4.

Членове:

Маргарита Лазарова Николова

5.

 

Детелин Цветанов Духленски

6.

 

Стела Георгиева Кръстева

7.

 

Валентина Петрова Велина

8.

 

Цонка Христова Недкова

9.

 

Милен Георгиев Първанов

10.

 

Иванка Димитрова Петрова

11.

 

Петя Николаева Симеонова

12.

 

Фани Тинчева Ананиева

13.

 

Телият Осман Калчев

14.

 

Ася Кирова Рангелова

15.

 

Филиз Риза Кючукова

16.

 

Боряна Любенова Петракиева

17.

 

Диляна Николова Натова

18.

 

Маргарита Николова Иванова

19.

 

Марсел Леонов Мойсеев

20.

 

Илиян Славейков Йончев

21.

 

Николинка Крумова Добрева

22.

 

Иван Томов Киров

23.

 

Камен Симеонов Ценов

24.

 

Виктор Людмилов Стоянов

25.

 

Румен Лилянов Цачев

 

 

Резерви:

 

1.

 

Марияна Емилова Кючукова-

Начева

2.

 

Цветан Стефанов Ценов

3.

 

Айля Ахмедова Мустафова

4.

 

Силвия Ярославова Тодорова

5.

 

Филис Ашимова Ахмедова

6.

 

Алина Юлиянова Близнакова-

Рангелова

7.

 

Айгюл Алиева Хасанова

8.

 

Атанас Иванов Иванов

9.

 

Валери Трифонов Начев

10.

 

Иван Филипов Иванов

11.

 

Жана Николова Влахова

12.

 

Петър Иванов Кочков

13.

 

Росица Красимирова Иванова

14.

 

Константин Денчев Зарков

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

КН/МБ

 

Всички решения