Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-24/11.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-24
София, 11.05.2009

ОТНОСНО: условията и реда за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на резултатите от изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 13 и 14 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема условия и ред за възлагане чрез конкурс за компютърна обработка в РИК и ЦИК и издаване на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

2. Обявява конкурс за компютърна обработка в РИК и ЦИК и издаване на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

 

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

МК/ЗТ

 

Всички решения