Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-140/11.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-140
София, 11.06.2009

ОТНОСНО: разрешение за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Агенция Скала” ЕООД

Постъпило е заявление вх. № 164 от 11 юни 2009 г. от управителя на "Агенция Скала" ЕООД Цветозар Томов Томов, за издаване на разрешение агенцията да извършва "Exit Poll" проучване и преброяване на гласовете на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г. В заявлението е дадено описание на опита на агенцията за провеждане на социологически проучвания в изборния ден.

Заявлението е придружено с копие от удостоверение за актуално състояние от 19 май 2009 г. от Агенцията по вписванията, инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден, образец от отличителния знак на анкетьорите, описание на опита на агенцията за провеждане на социологически проучвания.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 16 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-19 от 10 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава на "Агенция Скала" ЕООД да провежда социологически проучвания в изборния ден 5 юли 2009 г.

2. До 30 юни 2009 г. "Агенция Скала" ЕООД да представи в ЦИК списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

3. До 3 юли 2009 г. "Агенция Скала" ЕООД да представи в РИК заверен от ЦИК списък на анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

ИД/ЗТ

Всички решения