Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-59/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-59
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Стара Загора № 27 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Георги Нейков Бинев

2.

Зам.-председател:

Румен Желев Манчев

3.

Секретар:

Нешка Ивелинова Кондакчиева

4.

Членове:

Живка Радева Аладжова

5.

 

Светозар Станков Желев

6.

 

Филип Николаев Шукаров

7.

 

Румен Василев Василев

8.

 

Иван Тотев Маджаров

9.

 

Снежана Славова Станкова

10.

 

Веселина Иванова Андреева

11.

 

Зоя Иванова Кълвачева-Цвяткова

12.

 

Илиан Свиленов Тодоров

13.

 

Тунджай Рамадан Йозтюрк

14.

 

Жеко Бончев Тодоров

15.

 

Али Бейсим Язаджи

16.

 

Боряна Костова Карамихова-

Желева

17.

 

Калоян Иванов Дамянов

18.

 

Антония Славова Стойчева

19.

 

Тончо Кирев Тонев

20.

 

Велислав Иванов Митрушев

21.

 

Радка Германова Савова

22.

 

Георги Петков Георгиев

23.

 

Маргарита Великова Бригова-

Бъчварова

24.

 

Славка Иванова Пенкова-Тасева

25.

 

Павел Колев Хаджийски

 

Резерви:

 

1.

 

Мира Дочева Вълева

2.

 

Георги Минчев Георгиев

3.

 

Ахмед Адем Ибиш

4.

 

Мюмюн Исмет Мюмюн

5.

 

Салих Сабри Бекир

6.

 

Сали Дуран Сали

7.

 

Диана Петрова Стаменова

8.

 

Мария Стоянова Диманова

9.

 

Елена Нейчева Тачева

10.

 

Антоний Жоров Тодоров

11.

 

Любомир Георгиев Лисичков

12.

 

Банко Тодоров Иванов

13.

 

Николай Ангелов Миков

14.

 

Ваня Николова Бухчева

15.

 

Любомир Росенов Денков

16.

 

Румяна Лалева Присадашка

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

СДП/ЗТ

Prr27

 

Всички решения