Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-41/15.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-41
София, 15.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Пазарджик № 13 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Йордан Стефанов Димитров

2.

Зам.-председател:

Стойчо Николов Власев

3.

Секретар:

Ерол Малек Кадьов

4.

Членове:

Димитър Василев Шулев

5.

 

Цветанка Иванова Христоскова

6.

 

Калина Владимирова Симонова

7.

 

Елена Кръстева Попова

8.

 

Иван Кирилов Петров

9.

 

Надежда Венкова Васева

10.

 

Владимир Ангелов Кадийски

11.

 

Атанаска Стоичкова Гочева

12.

 

Сергей Манушев Кичиков

13.

 

Марияна Петрова Колева

14.

 

Анета Верадинова Попова

15.

 

Георги Любомиров Шопов

16.

 

Павлина Стефанова Гагарова

17.

 

Лъчезар Николов Минев

18.

 

Стоян Петьов Бабачев

19.

 

Малинка Георгиева Консулова-

Златева

20.

 

Цанко Кирилов Бангьозов

21.

 

Венцислав Спасов Видев

22.

 

Десислава Димитрова Герова-

Тодорова

23.

 

Ивайла Николова Георгиева

24.

 

Красимира Чавдарова Ралчева

25.

 

Валери Стоянов Стоянов

 

 

Резерви:

 

1.

 

Виолета Стефанова Ценева

2.

 

Руси Атанасов Григоров

3.

 

Мария Красимирова Батаклиева

4.

 

Недялка Димитрова Наплатанова

5.

 

Айлийн Фейзи Алиш

6.

 

Антоанета Ангелова Стойкова

7.

 

Стела Емилова Гьорова

8.

 

Христина Иванова Попова

9.

 

Али Ахмедов Чешмеджиев

10.

 

Боряна Петрова Балева

11.

 

Анастасия Викторова Мераклиева

12.

 

Николина Стефанова Нонова

13.

 

Мария Николова Николова

14.

 

Незабравка Родостова Атанасова

15.

 

Серьожа Лазаров Даскалов

16.

 

Любомир Ангелов Любомиров

17.

 

Елена Николаева Анастасова

18.

 

Лъчезар Василев Риков

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

МР/ЛТ

 

Всички решения