Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-187/25.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-187
София, 25.06.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-40 от 15 май 2009 г. на ЦИК

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 5 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и молба вх. № 334 от 25 юни 2009 г. от председателя на РИК - Пловдив № 16, за допусната очевидна фактическа грешка при изписване на ЕГН на члена на РИК - Пловдив № 16, Георги Николов Карпаров Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-40 от 15 май 2009 г., като ЕГН на члена на РИК - Пловдив № 16, вместо ЕГН ..., да се чете "ЕГН ...", анулира удостоверение № 8 от 15 май 2009 г. и издава ново удостоверение с поправения ЕГН.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Пловдив № 16.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

ААН/ЗТ

Всички решения