Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-90/29.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-90
София, 29.05.2009

ОТНОСНО: одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 1

На основание чл. 23, ал. 1, т. 26 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ОДОБРЯВА сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 1 (Приложение № 1) съгласно задание на Централната избирателна комисия за изработване на аудио- и аудио-визуални клипове за провеждане на разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите на 5 юли 2009 г.

Приложение № 1 е неразделна част от настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

БТ/ЛТ

 

Всички решения