Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-55/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-55
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район София № 24 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Илия Константинов Илиев

2.

Зам.-председател:

Марио Христов Николов

3.

Секретар:

Благомира Димитрова Андонова

4.

Членове:

Иван Коев Митев

5.

 

Даниела Горанова Горанова

6.

 

Цветан Александров Милев

7.

 

Живко Величков Бодуров

8.

 

Данаил Любенов Данаилов

9.

 

Борка Тодорова Паракозова

10.

 

Станьо Тодоров Михайлов

11.

 

Боян Петров Черешаров

12.

 

Елиз Ферихад Рушид

13.

 

Мария Димитрова Михайлова

14.

 

Стоян Любенов Стефанов

15.

 

Костадин Димитров Костадинов

16.

 

Валентин Крумов Янев

17.

 

Величка Йорданова Грънчарова

18.

 

Поля Стефанова Стоянова

19.

 

Елена Маркова Балджиева

20.

 

Преслава Николова Иванова

21.

 

Таня Илиева Александрова

22.

 

Иванка Тодорова Трифонова-

Попова

23.

 

Маргарита Кръстева Толчева

24.

 

Стефан Димитров Дончев

25.

 

Албена Цветанова Асенова

 

 

Резерви:

 

1.

 

Валентин Русев Русев

2.

 

Даниела Петрова Тодорова

3.

 

Стефан Цветков Ангелов

4.

 

Иван Людмилов Симеонов

5.

 

Калин Петров Раймундов

6.

 

Румен Георгиев Урумов

7.

 

Ботьо Димитров Дойков

8.

 

Вихра Стефанова Стойнова

9.

 

Стамен Кръстев Стойчев

10.

 

Виктория Людмилова Русенова

11.

 

Наталия Александрова Гьонева

12.

 

Петя Савова Вълова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РС/ЗТ

 

Всички решения