Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-46/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-46
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Бургас № 2 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Евгений Николов Мосинов

2.

Зам.-председател:

Светла Георгиева Каменова

3.

Секретар:

Севим Неджатиева Ахмедова

4.

Членове:

Тинка Асенова Желязкова

5.

 

Александър Савов Даскалов

6.

 

Костадин Банев Костов

7.

 

Веселина Димитрова Станева

8.

 

Гергана Димитрова Георгиева

9.

 

Христо Железов Железов

10.

 

Тодор Байчев Байчев

11.

 

Лена Пройкова Бахчеванова

12.

 

Елка Тодорова Трендафилова

13.

 

Мария Василева Петрова

14.

 

Руси Атанасов Атанасов

15.

 

Алкан Еюбов Фейзов

16.

 

Иванка Маринова Сандева

17.

 

Имухан Самин Хюсеин

18.

 

Виждан Насуф Аслан

19.

 

Христиан Радев Митев

20.

 

Антон Жеков Стоянов

21.

 

Николай Росенов Кожухаров

22.

 

Катя Кунева Атанасова

23.

 

Виржиния Хайк Караджиян

24.

 

Камелия Димитрова Димитрова

25.

 

Румяна Георгиева Трифонова

 

 

Резерви:

 

1.

 

Божан Желязков Божанов

2.

 

Владимир Господинов Георгиев

3.

 

Любима Тодорова Бургазлиева

4.

 

Камен Колев Крайчев

5.

 

Здравко Бойков Генчев

6.

 

Гюнер Расим Алимолла

7.

 

Гюлнар Рамадан Чолак

8.

 

Мехмед Расим Ахмед

9.

 

Мехмед Хасан Хамид

10.

 

Ешереф Кязим Ешереф

11.

 

Жанета Георгиева Кюлюмова

12.

 

Таничка Петрова Кирова

13.

 

Кирил Андреев Василев

14.

 

Момчил Иванов Бандрамлиев

15.

 

Йовка Илчева Вълева

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

ИД/ЗТ

 

Всички решения