Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-184/22.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-184
София, 22.06.2009

ОТНОСНО: възстановяване на изборния безлихвен депозит на коалиция от партии “БЗНС – ЗНС, БЗНС, НЗП “Никола Петков”

Коалиция от партии "БЗНС - ЗНС, БЗНС, НЗП "Никола Петков" е внесла в БНБ 100 000 лв. изборен безлихвен депозит за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г. Регистрацията на коалицията от партии е анулирана с Решение № НС-160 от 15 юни 2009 г. на ЦИК. Внесеният изборен безлихвен депозит подлежи на възстановяване.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 7 във връзка с чл. 50, ал. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на Българска народна банка - Централно управление, София, да възстанови на коалиция от партии "БЗНС - ЗНС, БЗНС, НЗП "Никола Петков" внесения изборен безлихвен депозит в размер на 100 000 лв.

 

Препис от решението да се изпрати на Българска народна банка - Централно управление, София, и представляващия коалицията от партии.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

БТ/ЛТ

 

Всички решения