Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-9/06.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-9
София, 06.05.2009

ОТНОСНО: приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема Методика за определяне на резултатите от гласуването в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Методиката да се обнародва в "Държавен вестник".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

МК/ЗТ

 

Всички решения