Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-17/10.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-17
София, 10.05.2009

ОТНОСНО: гласуването по настоящ адрес

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 36а от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 20 юни 2009 г., събота, включително (14 дни преди изборния ден).

2. Когато постоянният и настоящият адрес на избирател са в едно и също населено място, гласуването се извършва в избирателната секция по постоянен адрес.

3. Искането за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 8 от изборните книжа) се подава писмено пред органите на общинската администрация по настоящ адрес в два екземпляра.

Искането съдържа собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, номер на личната карта или зелен паспорт (за гражданите, родени до 31 декември 1931 г., ползващи се от разпоредбата на § 9а от ПЗР на ЗБДС), настоящ адрес, постоянен адрес и подпис.

4. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящия му адрес и в срок до 22 юни 2009 г., понеделник, включително (12 дни преди изборния ден) общинската администрация предава информация за направеното искане до ГД "ГРАО" в МРРБ, което автоматизирано включва избирателя в избирателния списък по настоящия му адрес и го заличава от избирателния списък по постоянния му адрес.

5. Заличаването се извършва преди отпечатването на избирателния списък за гласуване.

Заличеният избирател от избирателния списък по постоянен адрес се включва в "Списъка на заличените лица от избирателните списъци, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден" за тази секция.

6. Когато заличаването на избирателя не е извършено автоматизирано от ГД "ГРАО" в МРРБ при отпечатването на избирателния списък по постоянния му адрес и съобщението за вписването му в избирателния списък по настоящ адрес е получено в общинската администрация по постоянния му адрес, заличаването се извършва от нея чрез зачертаване на името и другите данни за избирателя, като в графа "Забележки" се отбелязва основанието за зачертаването.

7. След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не се издава удостоверение за гласуване на друго място.

8. Избирател, заявил, че ще гласува по настоящ адрес и вписан в този избирателен списък не може да гласува по постоянния си адрес.

Когато избирател, чието име не е отпечатано в избирателния списък по постоянния му адрес се яви да гласува в тази избирателна секция, СИК може да го допише в избирателния списък, само ако не фигурира в списъка по т. 5 от това решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

РС/МБ

 

Всички решения