Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-37/14.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-37
София, 14.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Варна № 3 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

1.

Председател:

Павел Георгиев Павлов

2.

Зам.-председател:

Иван Йорданов Лечев

3.

Секретар:

Нурай Ахмед Басри

4.

Членове:

Владимир Денчев Калудов

5.

 

Христо Бойчев Боев

6.

 

Наталия Йорданова Хвърчилкова-

Леонидиева

7.

 

Емил Илиев Петров

8.

 

Петър Иванов Ганев

9.

 

Олга Николаева Томова

10.

 

Стоян Тодоров Ненчев

11.

 

Иван Борисов Великов

12.

 

Деница Стилиянова Гроздева-

Савова

13.

 

Кристиян Веселинов Богоев

14.

 

Росен Иванов Апостолов

15.

 

Мюмюне Мехмедова Билялова

16.

 

Айнур Хюсеин Мурадаллъ

17.

 

Орхан Мехмед Мехмед

18.

 

Тижин Исмаил Гюлер

19.

 

Миглен Георгиев Тодоров

20.

 

Илиян Иванов Карагьозов

21.

 

Росен Николов Шопов

22.

 

Емилия Гатева Сиракова-

Георгиева

23.

 

Жейни Кънчева Даскалова

24.

 

Стилиян Цветанов Косев

25.

 

Стелян Христов Любославов

 

 

Резерви:

 

1.

 

Митко Емов Басаров

2.

 

Валентин Михайлов Пенев

3.

 

Ангел Николов Ангелов

4.

 

Ерол Шевкед Яшар

6.

 

Динан Шюкриев Мехмедов

7.

 

Петър Бончев Бончев

8.

 

Илияна Русанова Кръстева

9.

 

Исмаил Адем Саид

10.

 

Калина Станимирова Балимезова

11.

 

Николай Петров Петров

12.

 

Петър Цвятков Калеев

13.

 

Йордан Руменов Йорданов

14.

 

Минко Тодоров Дочев

15.

 

Мария Иванова Ангелова-Дойчева

16.

 

Николай Георгиев Няголов

17.

 

Калин Николаев Господинов

18.

 

Таня Иванова Савчева

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

РС/МБ

 

Всички решения