Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-182/19.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-182
София, 19.06.2009

ОТНОСНО: обявяване на недействителност на регистрацията на кандидати за народни представители

Постъпило е писмо вх. № 276 от 19.06.2009 г. от ГД "ГРАО" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството за извършена проверка на регистрираните кандидатски листи и мажоритарни кандидати за народни представители за изборите на 5 юли 2009 г. в районните избирателни комисии.

І. След извършената проверка и в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 2 и чл. 44 от ЗИНП Централната избирателна комисия установи, че са регистрирани в повече от два избирателни района в пропорционалните кандидатски листи кандидати за народни представители, както и кандидати, издигнати от повече от една партия или коалиция, както следва:

1. Мария Иванова Митрева, ЕГН **********, в избирателен район София № 23 на 13.06.2009 г. в 16,00 ч.; в избирателен район Търговище № 28 на 13.06.2009 г. в 14,10 ч.; в избирателен район Шумен № 30 на 13.06.2009 г. в 14,00 ч. от ПП "Национално движение за спасение на Отечеството", като за недействителна следва да бъде обявена регистрацията на кандидата за народен представител в избирателен район София № 23.

2. Николай Иванов Кацаров, ЕГН **********, в избирателен район Враца № 6 на 13.06.2009 г. в 11,42 ч.; в избирателен район Кюстендил № 10 на 13.06.2009 г. в 18,00 ч.; в избирателен район Софийски № 26 на 13.06.2009 г. в 14,30 ч. от ПП "Национално движение за спасение на Отечеството", като за недействителна следва да бъде обявена регистрацията на кандидата за народен представител в избирателен район Кюстендил № 10.

3. Марин Владимиров Йорданов, ЕГН **********, в избирателен район Плевен № 15 на 12.06.2009 г.; в избирателен район Пловдив № 16 на 13.06.2009 г. в 16,07 ч.; в избирателен район Пловдивски № 17 на 13.06.2009 г. в 16,00 ч. от ПП "Съюз на патриотичните сили "Защита", като за недействителна следва да бъде обявена регистрацията на кандидата за народен представител в избирателен район Пловдив № 16.

4. Лилия Василева Петкова, ЕГН **********, в избирателен район София № 23 на 13.06.2009 г. в 15,18 ч.; в избирателен район София № 25 на 13.06.2009 г. в 16,20 ч.; в избирателен район Софийски № 26 на 12.06.2009 г. от ПП "Съюз на патриотичните сили "Защита", като за недействителна следва да бъде обявена регистрацията на кандидата за народен представител в избирателен район София № 25.

5. Пламен Веселинов Иванов, ЕГН **********, в избирателен район Търговище № 29 на 13.06.2009 г. в 14,40 ч. от ПД "Социалдемократи" и в избирателен район Разград № 18 на 13.06.2009 г. в 13,30 ч. от коалиция "Българската лява коалиция", като за недействителна следва да бъде обявена регистрацията на кандидата за народен представител в избирателен район Търговище № 28 от ПД "Социалдемократи".

ІІ. В нарушение на чл. 3, ал. 2 от ЗИНП са регистрирани кандидати за народни представители - български граждани, ненавършили 21 години към 5 юли 2009 г., както следва:

1. Полина Фериева Илиева, ЕГН **********, в избирателен район Плевен № 15 от ПП "Движение за права и свободи", чиято регистрация като кандидат за народен представител следва да бъде обявена за недействителна.

2. Венета Карамфилова Балайкова, ЕГН **********, в избирателен район Смолян № 22 от коалиция "За Родината - ДГИ-НЛ", чиято регистрация като кандидат за народен представител следва да бъде обявена за недействителна.

ІІІ. В нарушение на чл. 3, ал. 2 от ЗИНП са регистрирани кандидати за народни представители - български граждани, които имат и друго гражданство, както следва:

1. Николай Петрович Генов, ЕГН **********, регистриран от ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" в избирателен район Варна № 3, гражданин и на Република Молдова.

2. Антон Ангелов Русев, ЕГН **********, регистриран от ПП "Социалдемократи" в избирателен район Пловдивски № 17, гражданин и на Руската федерация.

3. Оксана Владимировна Заболотная, ЕГН **********, регистрирана от ПП "Другата България" в избирателен район Варна № 3 и в избирателен район София № 23, гражданка и на Република Молдова.

4. Сезгин Мюмюнов Мюстеджебов, ЕГН **********, регистриран от коалиция "Синята коалиция" в избирателен район Шумен № 30, гражданин и на Република Турция.

5. Абдулкадер Халед Руфад Абдулхафиз, ЕГН **********, регистриран от коалиция "Българската лява коалиция" в избирателен район Велико Търново № 4, гражданин и на Сирийската арабска република,

и техните регистрации като кандидати за народни представители следва да бъдат обявени за недействителни.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 2 и чл. 44, ал. 9 във връзка ал. 1 - 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ РЕГИСТРАЦИИТЕ на кандидатите за народни представители, както следва:

1. Мария Иванова Митрева, ЕГН **********, регистрирана от ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" в избирателен район София № 23.

2. Николай Иванов Кацаров, ЕГН **********, регистриран от ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" в избирателен район Кюстендил № 10.

3. Марин Владимиров Йорданов, ЕГН **********, регистриран от ПП "Съюз на патриотичните сили "Защита" в избирателен район Пловдив № 16.

4. Лилия Василева Петкова, ЕГН **********, регистрирана от ПП "Съюз на патриотичните сили "Защита" в избирателен район София № 25.

5. Пламен Веселинов Иванов, ЕГН **********, регистриран от ПД "Социалдемократи" в избирателен район Търговище № 28.

6. Полина Фериева Илиева, ЕГН **********, регистрирана от ПП "Движение за права и свободи" в избирателен район Плевен № 15.

7. Венета Карамфилова Балайкова, ЕГН **********, регистрирана от коалиция "За Родината - ДГИ-НЛ" в избирателен район Смолян № 22.

8. Николай Петрович Генов, ЕГН **********, регистриран от ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" в избирателен район Варна № 3.

9. Антон Ангелов Русев, ЕГН **********, регистриран от ПП "Социалдемократи" в избирателен район Пловдивски № 17.

10. Оксана Владимировна Заболотная, ЕГН **********, регистрирана от ПП "Другата България" в избирателен район Варна № 3 и в избирателен район София № 23.

11. Сезгин Мюмюнов Мюстеджебов, ЕГН **********, регистриран от коалиция "Синята коалиция" в избирателен район Шумен № 30.

12. Абдулкадер Халед Руфад Абдулхафиз, ЕГН **********, регистриран от коалиция "Българската лява коалиция" в избирателен район Велико Търново № 4.

Решението да се изпрати на районните избирателни комисии, на кандидатите за народни представители и на политическите партии и коалиции, които са ги регистрирали, както следва:

- на РИК - София № 23, на кандидата за народен представител Мария Иванова Митрева, ЕГН **********, и на ПП "Национално движение за спасение на Отечеството";

- на РИК - Кюстендил № 10, на кандидата за народен представител Николай Иванов Кацаров, ЕГН **********, и на ПП "Национално движение за спасение на Отечеството";

- на РИК - Пловдив № 16, на кандидата за народен представител Марин Владимиров Йорданов, ЕГН **********, и на ПП "Съюз на патриотичните сили "Защита";

- на РИК - София № 25, на кандидата за народен представител Лилия Василева Петкова, ЕГН **********, и на ПП "Съюз на патриотичните сили "Защита";

- на РИК - Търговище № 28, на кандидата за народен представител Пламен Веселинов Иванов, ЕГН **********, и на ПД "Социалдемократи";

- на РИК - Плевен № 15, на кандидата за народен представител Полина Фериева Илиева, ЕГН **********, и на ПП "Движение за права и свободи";

- на РИК - Смолян № 22, на кандидата за народен представител Венета Карамфилова Балайкова, ЕГН **********, и на коалиция "За Родината - ДГИ-НЛ";

- на РИК - Варна № 3, на кандидата за народен представител Николай Петрович Генов, ЕГН **********, и на ПП "Национално движение за спасение на Отечеството";

- на РИК - Пловдивски № 17, на кандидата за народен представител Антон Ангелов Русев, ЕГН **********, и на ПП "Социалдемократи";

- на РИК - Варна № 3, на кандидата за народен представител Оксана Владимировна Заболотная, ЕГН **********, и на ПП "Другата България";

- на РИК - Шумен № 30, на кандидата за народен представител Сезгин Мюмюнов Мюстеджебов, ЕГН **********, и на коалиция "Синята коалиция";

- на РИК - Велико Търново № 4, на кандидата за народен представител Абдулкадер Халед Руфад Абдулхафиз, ЕГН **********, и на коалиция "Българската лява коалиция".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

СД/ЛТ

Всички решения