Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-78/27.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-78
София, 27.05.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-38 от 15 май 2009 г. на ЦИК

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 5 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и писмо на РИК - Ловеч, вх. № 82 от 27 май 2009 г. е допусната фактическа грешка в Решение № НС-38 от 15 май 2009 г. на ЦИК в изписване единния граждански номер на члена на РИК - Ловеч, Младен Минков Близнаков Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-38 от 15 май 2009 г. на ЦИК в единния граждански номер на члена на РИК - Ловеч, Младен Минков Близнаков, като същият вместо ********** да се чете "**********", анулира удостоверение № 23 от 15 май 2009 г. и издава, ново удостоверение с поправеното ЕГН.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Ловеч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РН/МБ

 

Всички решения