Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-73/25.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-73
София, 25.05.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-46 от 16 май 2009 г. на ЦИК

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 5 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и писмо вх. № 71 от 25 май 2009 г. от председателя на РИК - Бургас № 2, за допусната очевидна фактическа грешка при изписване на личното и бащино име на члена на РИК - Бургас № 2, Костадин Банев Костов Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-46 от 16 май 2009 г., като личното и бащино име на члена на РИК - Бургас № 2, вместо Костадин Банев Костов, да се чете Константин Банов Костов, анулира удостоверение № 16 от 16 май 2009 г. и издава ново удостоверение с поправеното име.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Бургас № 2.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

БГ/ЗТ

 

Всички решения