Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-52/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-52
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Благоевград № 1 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

1.

Председател:

Йордан Стефанов Симонски

2.

Зам.-председател:

Костадин Автономов Георгиев

3.

Секретар:

Реджеп Рахман Ариф

4.

Членове:

Георги Наумов Христов

5.

 

Гергана Йорданова Бечванова-

Янчева

6.

 

Гергана Любомирова Королеова

7.

 

Бойка Николова Юсева

8.

 

Мария Николова Стойнева

9.

 

Стоян Йорданов Великов

10.

 

Александър Светославов

Мановски

11.

 

Николай Методиев Шеинков

12.

 

Чавдар Максимов Молов

13.

 

Искрен Албенов Шишков

14.

 

Шукрие Дервишева Гадирова

15.

 

Асие Рафетова Гадирова

16.

 

Гергана Христова Христова-

Коюмджиева

17.

 

Светлана Николова Радулова

18.

 

Славка Василева Шавулева

19.

 

Лена Ганчева Сандъкчиева

20.

 

Валерия Калинова Бащавелова

21.

 

Наталия Илиева Пехливанова

22.

 

Любчо Владимиров Ангелов

23.

 

Димитър Михайлов Лишков

24.

 

Велислав Кирилов Балев

25.

 

Зоя Герасимова Димитрова

 

Резерви:

 

1.

 

Светлана Димитрова Сотирова

2.

 

Стоян Христов Христов

3.

 

Гюлфие Фаикова Ариф

4.

 

Алириза Али Ризов

5.

 

Виолета Кирилова Тетимова

6.

 

Димитрина Симеонова Петрова

7.

 

Васил Атанасов Толин

8.

 

Росен Иванов Кацарски

9.

 

Кадифея Димитрова Цурева

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

МхК/ЗТ

 

Всички решения