Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-135/11.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-135
София, 11.06.2009

ОТНОСНО: избор на автоматизирана система за експериментално гласуване по електронен път на 5 юли 2009 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 28, чл. 87 от Закона за избиране на народни представители и чл. 1 от Условия и ред за експериментално гласуване по електронен път, приети с Решение № НС-104 от 4 юни 2009 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УПЪЛНОМОЩАВА председателя и секретаря на Централната избирателна комисия да сключат договор за осъществяване на експериментално гласуване по електронен път с автоматизирана система с фирма "Лирекс БГ" ООД.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

МК/ЗТ

Всички решения