Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-40/15.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-40
София, 15.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Пловдив № 16 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Недялка Иванова Петрова

ЕГН

2.

Зам.-председател:

Румен Тодоров Исов

ЕГН

3.

Секретар:

Валентин Чудомиров Найденов

ЕГН

4.

Членове:

Тодор Иванов Кръстев

ЕГН

5.

 

Иван Вълчев Чакъров

ЕГН

6.

 

Нелияна Маринова Константинова

ЕГН

7.

 

Цеца Пенчева Бресковска

ЕГН

8.

 

Георги Николов Кърпаров

ЕГН

9.

 

Анна Борисова Халачева-Сакутова

ЕГН

10.

 

Мария Антонова Чакърова-

Китанова

 

ЕГН

11.

 

Красимир Трифонов Трифонов

ЕГН

12.

 

Тодор Петров Димов

ЕГН

13.

 

Джанай Девриш Хасан

ЕГН

14.

 

Венета Николова Лозева

ЕГН

15.

 

Шукри Халил Хисар

ЕГН

16.

 

Илиян Дончев Дончев

ЕГН

17.

 

Евелина Константинова Генкова-

Смилянова

 

ЕГН

18.

 

Жана Пенчева Георгиева

ЕГН

19.

 

Мариана Ангелова Станчева

ЕГН

20.

 

Елица Стоянова Стоянова

ЕГН

21.

 

Елена Крумова Сиракова

ЕГН

22.

 

Светлана Иванова Исаева

ЕГН

23.

 

Иван Борисов Шопов

ЕГН

24.

 

Соня Василева Ташева

ЕГН

25.

 

Деница Николова Чингарова

ЕГН

 

 

Резерви:

 

 

1.

 

Пенко Василев Василев

ЕГН

2.

 

Анета Благоева Стоилова

ЕГН

3.

 

Румяна Иванова Кемалова

ЕГН

4.

 

Галина Костадинова Мицева

ЕГН

5.

 

Сийка Димитрова Кишишева

ЕГН

6.

 

Светлана Стефанова Попова

ЕГН

7.

 

Димитър Ончев Тилкиян

ЕГН

8.

 

Катя Кирилова Клисурска

ЕГН

9.

 

Димитър Иванов Пампулов

ЕГН

10.

 

Десислава Ангелова Стефанова

ЕГН

20.

 

Тони Стойчева Стойчева

ЕГН

11.

 

Георги Илиев Дългъров

ЕГН

12.

 

Христо Николов Стоянкин

ЕГН

13.

 

Белин Нешев Узунов

ЕГН

 

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

МР/ЛТ

 

Всички решения