Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-172/16.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-172
София, 16.06.2009

ОТНОСНО: жалба от Тодор Александров Рашев, представляващ ПП “Национално движение за спасение на Отечеството” против Решение № 34 от 13 юни 2009 г. на РИК – Пловдив № 16

Постъпила е жалба от председателя на ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" Тодор Александров Рашев, с вх. № 213 от 15 юни 2009 г. В посочената жалба се твърди, че в Решение № 34 от 13 юни 2009 г. на РИК - Пловдив № 16, е отказана регистрация на мажоритарния кандидат на ПП "Национално движение за спасение на Отечеството", е неоснователно и необосновано и се иска отмяната му от страна на Централната избирателна комисия.

С обжалваното Решение № 34 от 13.06.2009 г. РИК - Пловдив № 16, е регистрирала за участие кандидатската листа на ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г., а не е постановила отказ да регистрира мажоритарен кандидат на ПП "Национално движение за спасение на Отечеството".

Жалбата е недопустима. В изложението на жалбоподателя се сочат доводи срещу отказ от регистрация на мажоритарния кандидат на ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" в едномандатен избирателен район - Пловдив № 16, който отказ обаче не е предмет на оспорваното решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 9 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 213 от 15 юни 2009 г. на Тодор Александров Рашев , представляващ ПП "Национално движение за спасение на Отечеството", срещу Решение № 34 от 13 юни 2009 г. на РИК - Пловдив № 16 като недопустима.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

АА/ЛТ

Всички решения