Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-72/24.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-72
София, 24.05.2009

ОТНОСНО: избор на кандидат за компютърна обработка и издаване на бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 13 и 14 от Закона за избиране на народни представители и Решение № НС-24 от 11 май 2009 г. на ЦИК, като взе предвид становището на работната група за представяне на кандидата за участие в конкурс за компютърна обработка и издаване на бюлетин на ЦИК, Централната избирателна комисия за избиране на народни представители (ЦИК)

 

Р Е Ш И :

1. КЛАСИРА "Информационно обслужване" АД за извършване на компютърната обработка и издаване на бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

2. УПЪЛНОМОЩАВА председателя, заместник-председателите и секретаря на ЦИК да договарят с класирания кандидат условията за сключване на договор за компютърната обработка на данните от гласуването и издаване на бюлетин с резултатите от изборите.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

МК/ЗТ

 

Всички решения