Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-50/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-50
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Софийска област № 26 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Красимир Евлогиев Григоров

2.

Зам.-председател:

Лилия Георгиева Богданова

3.

Секретар:

Иванка Андреева Андреева

4.

Членове:

Катя Димитрова Станева

5.

 

Владимир Владимиров Георгиев

6.

 

Недялка Тошкова Николова

7.

 

Екатерина Драганова Клечкова

8.

 

Христо Петков Якимов

9.

 

Лазарина Василева Бонева

10.

 

Ангел Радославов Николов

11.

 

Ирина Любчова Малинова

12.

 

Йонета Николаева Ничева

13.

 

Сибила Костадинова Кусева

14.

 

Ива Стоянова Иванова

15.

 

Елеонора Георгиева Николова

16.

 

Анелия Русева Генева

17.

 

Димитър Димитров Хаджидимитров

18.

 

Параскева Георгиева Лалчева

19.

 

Божидар Георгиев Въжаров

20.

 

Юлиан Цочев Чакърски

21.

 

Васил Георгиев Кацов

22.

 

Милен Александров Зафиров

23.

 

Людмила Димитрова Коева

24.

 

Ивайло Кирилов Максимов

25.

 

Емилия Костадинова Георгиева

 

 

Резерви:

 

1.

 

Миле Рангелов Милев

2.

 

Тодор Георгиев Маринов

3.

 

Светлана Стоянова Стоянова

4.

 

Цонка Георгиева Стоянова

5.

 

Камен Тодоров Петров

7.

 

Юлия Георгиева Янкова

8.

 

Наталия Александрова Гьонева

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

РС/ЗТ

 

Всички решения