Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-80/27.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-80
София, 27.05.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-28 от 12 май 2009 г. на ЦИК

 

Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № НС-28 от 12 май 2009 г., т. 37, е допусната очевидна фактическа грешка, като вместо Административнопроцесуален кодекс е отпечатано Закон за Върховния административен съд.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-28 от 12 май 2009 г. на ЦИК, т. 37, като вместо Закон за Върховния административен съд да се чете "Административнопроцесуален кодекс".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

СД/ЛТ

 

Всички решения