Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-145/11.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-145
София, 11.06.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Методическите указания за СИК, приети с Решение № НС-92 от 30 май 2009 г.

Централната избирателна комисия констатира, че в Методическите указания за СИК, приети с Решение № НС-92 от 30 май 2009 г., Раздел ІV, част "Недействителни гласове", т. 3, абзац трети, е допусната очевидна фактическа грешка, като след думата "преди" е изписан изразът "поставянето й в плика и пускане" вместо израза "пускането й в избирателната кутия".

В същия абзац във второто изречение след израза "тази бюлетина" погрешно е отпечатан изразът "и пликът се изземват" вместо думата "изземва".

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 15 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Методическите указания за СИК, приети с Решение № НС-92 от 30 май 2009 г., Раздел ІV, част "Недействителни гласове", в т. 3, абзац трети, както следва:

В изречение първо след думата "преди" вместо текста "поставянето й в плика и пускане" да се чете изразът "пускането й в избирателната кутия".

В изречение второ на същия абзац вместо израза "и пликът се изземват" да се чете изразът "се изземва".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РС/ЛТ

Всички решения