Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-101/03.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-101
София, 03.06.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-41 от 15 май 2009 г. на ЦИК

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 5 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и писмо вх. № 109 от 3 юни 2009 г. от председателя на РИК - Пазарджик, за допусната очевидна фактическа грешка при изписване на собственото име на заместник-председателя на РИК - Пазарджик, Стойко Николов Власев, бащиното име на члена на РИК - Пазарджик, Сергей Манушов Кичиков и в ЕГН на члена на РИК - Пазарджик, Павлина Стефанова Гагарова Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-41 от 15 май 2009 г., като:

1. Собственото име на заместник-председателя на РИК - Пазарджик, вместо Стойчо Николов Всалев да се чете "Стойко Николов Власев", като анулира удостоверение № 2 от 15 май 2009 г. и издава ново удостоверение.

2. Бащиното име на члена на РИК - Пазарджик, вместо Сергей Манушев Кичиков да се чете "Сергей Манушов Кичиков", като анулира удостоверение № 12 от 15 май 2009 г. и издава ново удостоверение

3. Единният граждански номер на члена на РИК - Пазарджик, Павлина Стефанова Гагарова в издаденото удостоверение вместо да се чете "", като анулира удостоверение № 16 от 15 май 2009 г. и издава ново удостоверение

Копие от решението и удостоверенията да се изпратят на РИК - Пазарджик.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

БТ/ЛТ

 

Всички решения