Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-150/12.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-150
София, 12.06.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – Враца № 6

Постъпило е предложение вх. № 172 от 12 юни 2009 г. от областния координатор на ПП "НДСВ" за област Враца, с което се предлага Христина Ангелова Вълчева - член на РИК - Враца, да бъде заменена с Нина Иванова Донова.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Враца № 6, Христина Ангелова Вълчева, и анулира удостоверение № 17 от 18 май 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Враца № 6, Нина Иванова Донова, ЕГН ..., и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпрати на РИК - Враца № 6.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

ЕМ/ЗТ

 

Всички решения