Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-89/29.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-89
София, 29.05.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – София № 24

Постъпило е заявление с вх. № 89 от 29 май 2009 г. от координатора на ПП "ГЕРБ" за София № 24, с което се иска замяна на члена на РИК - София № 24, Албена Цветанова Асенова от квотата на ПП "ГЕРБ" със Славян Радославов Митов. Към заявлението е приложено и молба от Албена Цветанова Асенова, с която иска да бъде освободена, поради невъзможност да изпълнява задълженията си.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП), Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - София № 24, Албена Цветанова Асенова и анулира удостоверение № 25 от 16 май 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - София № 24, Славян Радославов Митов и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - София № 24.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

АП/ЛТ

 

Всички решения