Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-179/18.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-179
София, 18.06.2009

ОТНОСНО: промени в РИК – Ямбол № 31

Постъпило е предложение вх. № 254 от 17 юни 2009 г. от председателя на РИС - Ямбол, с което ни изпраща предложение от Ирина Златева Димитрова - председател на Общинското ръководство на НДСВ - Ямбол В предложението Ирина Димитрова предлага да бъде освободена като зам.-председател на РИК - Ямбол, Красимира Костадинова Иванова-Атанасова и на нейно място да бъде назначена Пенка Иванова Михайлова-Трифонова като зам.-председател. На мястото на досегашния член Пенка Иванова Михайлова-Трифонова да бъде назначена Димитринка Иванова Димитрова, ЕГН .... Налице е лична молба за освобождаване от длъжност Красимира Костадинова Иванова-Атанасова.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на РИК - Ямбол № 31, Красимира Костадинова Иванова-Атанасова, и анулира удостоверение № 2 от 16 май 2009 г.

2. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Ямбол № 31, Пенка Иванова Михайлова-Трифонова - член, и анулира удостоверение № 18 от 16 май 2009 г.

3. НАЗНАЧАВА за зам.-председател на РИК - Ямбол № 31, Пенка Иванова Михайлова-Трифонова, ЕГН ..., и издава ново удостоверение.

4. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Ямбол № 31, Димитринка Иванова Димитрова, ЕГН ..., и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверенията да се изпратят на РИК - Ямбол № 31.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

ИГ/ЛТ Мустафа Карадайъ

Всички решения