Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-5/30.04.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-5
София, 30.04.2009

ОТНОСНО: процесуалното представителство на ЦИК пред Върховния административен съд

 

На основание чл. 23, ал. 3 и 4 от Закона за избиране на народни представители, Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

Възлага на членовете на Централната избирателна комисия:

1. Елена Николова Маркова

2. Александър Димов Александров

3. Александър Андреев Андреев

4. Иван Найденов Давидов

5. Камелия Стоянова Нейкова

6. Орлин Вилхелм Иванов

7. Ралица Босилкова Негенцова

8. Румен Василев Еленски

9. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

10. Сабрие Тайфи Сапунджиева

да я представляват пред Върховния административен съд заедно и поотделно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

БТ/ЗТ

 

Всички решения