Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-166/16.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-166
София, 16.06.2009

ОТНОСНО: изменение на Решение № НС-144 от 11 юни 2009 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на народни представители във връзка с решения № НС-159 и № НС-160 от 15 юни 2009 г., с които са анулирани регистрациите от Централната избирателна комисия на политическа партия "ВМРО - Българско национално движение" и на коалиция "БЗНС - ЗНС, БЗНС, НЗП "Никола Петков", следва да бъде извършена промяна на реда за представяне на партиите и коалициите в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ Решение № НС-144 от 11 юни 2009 г., както следва:

В раздел І отпадат т. 2 и 8.

В раздел ІІ отпадат т. 6 и 16.

В раздел ІІІ отпадат т. 11 и 16.

В раздел ІV отпадат т. 1 и 14.

Копие от решението да се изпрати на генералния директор на БНТ и на генералния директор на БНР.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

СД/ЛТ

Всички решения