Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-1/30.04.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-1
София, 30.04.2009

ОТНОСНО: начина на вземане на решения от избирателните комисии

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 22 от Закона за избиране на народни представители, Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

1. Заседанията на избирателните комисии са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им.

2. Избирателните комисии вземат решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове.

3. Гласуването е явно. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване "въздържал се".

4. Решенията и протоколите се подписват от председателя и секретаря. Когато един от тях отсъства, решенията и протоколите се подписват от заместник-председател.

5. Решенията и протоколите на Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии се подпечатват с печата им.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

БТ/ЛТ

Всички решения