Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-95/01.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-95
София, 01.06.2009

ОТНОСНО: утвърждаване на техническия образец на изборните бюлетини за гласуване в страната и в чужбина

На основание чл. 23, ал. 1, т. 8 и чл. 74 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Утвърждава техническия образец на бюлетината за кандидатски листи за гласуване в страната съгласно приложение № 1.

2. Утвърждава техническия образец на бюлетината за избиране на мажоритарен кандидат съгласно приложение № 2.

3. Утвърждава техническия образец на бюлетината за гласуване в чужбина съгласно приложение № 3.

Приложенията са неразделна част от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

МК/ЗТ

Всички решения