Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-69/21.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-69
София, 21.05.2009

ОТНОСНО: разрешаване на “СОВА 5” АД да извърши изследване на изхода “Exit Poll” и паралелно преброяване на гласовете на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

 

Постъпило е заявление вх. № 60 от 21 май 2009 г. от представляващия "СОВА 5" АД Васил Тончев за издаване на разрешение за провеждане на социологически проучвания - паралелно и "Exit Poll", в деня на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние № 20090513151921 от 13.05.2009 г., издадено от Агенцията по вписванията; инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден в запечатан непрозрачен плик; образец от отличителния знак на анкетьорите; кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 16 и чл. 59, ал. 2, 3 и 4 от Закона за избиране на народни представители и Решение № НС-19 от 10 май 2009 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Разрешава на "СОВА 5" АД да провежда социологически проучвания - паралелно и "Exit Poll", в деня на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г .

До 30 юни 2009 г. "СОВА 5" АД да представи в ЦИК списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

До 3 юли 2009 г. "СОВА 5" АД да представи в РИК заверен от ЦИК списък с анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

СС/ЗТ

 

Всички решения