Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-57/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-57
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Видин № 5 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

1.

Председател:

Росенка Кирилова Денова

2.

Зам.-председател:

Соня Иванова Иванова

3.

Секретар:

Ирена Петрова Николова

4.

Членове:

Зорница Илиева Димитрашкова

5.

 

Лидия Асенова Николова

6.

 

Владимир Цоков Иванов

7.

 

Светла Петкова Груданска-

Петкова

8.

 

Велко Димитров Ванков

9.

 

Пенчо Пламенов Станкулов

10.

 

Милена Стоянова Иванова

11.

 

Бисерка Цецкова Борисова

12.

 

Петър Ванчев Тодоров

13.

 

Юлияна Илиянова Михайлова

14.

 

Тодор Стаменов Вълчев

15.

 

Ани Цветанова Цекова

16.

 

Цеца Тодорова Колева

17.

 

Мария Пенчева Манджукова

18.

 

Женя Йорданова Маркова

19.

 

Петър Славчев Петров

20.

 

Зоя Борисова Миленкова

21.

 

Валери Димитров Цветков

22.

 

Светослав Цветанов Славчев

23.

 

Цветан Младенов Лилков

24.

 

Сашка Божкова Бизеранова-

Стоянова

25.

 

Силвия Цветанова Петрова

 

 

Резерви:

 

1.

 

Цветан Минков Вълчев

2.

 

Ели Михайлова Георгиева

3.

 

Иво Валентинов Иванов

4.

 

Пламен Ромилов Младенов

5.

 

Христина Атанасова Данова-

Тодорова

6.

 

Ирена Йорданова Рангелова

7.

 

Десислава Красимирова Тодорова

8.

 

Цветомир Тодоров Ценков

9.

 

Елза Вилхелмова Петкова

10.

 

Боян Иванов Цолов

11.

 

Десислава Божидарова Цветанова

12.

 

Иван Видолов Иванов

13.

 

Валентин Богданов Предов

14.

 

Диляна Людмилова Димитрова

15.

 

Пирин Симеонов Луканов

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

ЕМЛТ

 

Всички решения