Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-43/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-43
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Търговище № 28 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Диана Йорданова Игнатова

2.

Зам.-председател:

Иван Йорданов Иванов

3.

Секретар:

Ерджан Алиев Бектешев

4.

Членове:

Валентина Михайлова Антонова

5.

 

Иван Стоянов Иванов

6.

 

Йордан Станчев Йорданов

7.

 

Маринела Павлова Първанова

8.

 

Рая Георгиева Матева

9.

 

Спас Бонев Спасов

10.

 

Хрисимир Максимов Пройнов

11.

 

Милена Тодорова Иванова

12.

 

Мевзуне Мехмедова Бейтулова

13.

 

Тодор Иванов Джумалиев

14.

 

Фериде Мехмед Чакър

15.

 

Емине Мехмедова Рамаданова

16.

 

Румяна Кирилова Моллова

17.

 

Станислава Добрева Димитрова

18.

 

Ася Веселинова Станишева

19.

 

Богомила Димитрова Димитрова

20.

 

Стефан Пенчев Рачев

21.

 

Красимира Димитрова Маркова

22.

 

Румен Георгиев Кьосев

23.

 

Дориана Георгиева Иларионова

24.

 

Тодор Николов Тодоров

25.

 

Николинка Милева Иванова

 

 

Резерви:

 

1.

 

Валентина Крумова Георгиева

2.

 

Ферихан Фикретова Ахмедова

3.

 

Даниела Цанкова Пенева

4.

 

Добрин Светославов Добрев

5.

 

Милена Тодорова Георгиева

6.

 

Албена Георгиева Рашева

7.

 

Берхан Назимов Хасанов

8.

 

Селиме Хюсеинова Азиз

9.

 

Джейлян Тахирова Ахмедова

10.

 

Фатме Али Дерели

11.

 

Снежанка Владимирова Георгиева

12.

 

Петя Иванова Владимирова

13.

 

Анета Иванова Куманова

14.

 

Младен Кирилов Балуков

15.

 

Тошко Иванов Ставрев

16.

 

Милчо Димитров Марков

17.

 

Радка Колева Кършелова

18.

 

Пепа Николова Стефанова-

Маринова

19.

 

Васил Добрев Василев

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

РН/ЗТ

 

Всички решения