Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-27/12.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-27
София, 12.05.2009

ОТНОСНО: възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

 

На основание чл. 15, 15а и 17 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. На лицата, включени в състава на районните избирателни комисии, за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, включително и за предаване на изборните книжа, се заплаща еднократно възнаграждение, както следва:

Председател - 750 лв.

Заместник-председател - 700 лв.

Секретар - 700 лв.

Член - 650 лв.

 

2. На лицата, включени в състава на секционните избирателни комисии, за времето, необходимо за обучението, за работата им в съответната комисия, включително и за предаване на изборните книжа, се заплаща еднократно възнаграждение, както следва:

Председател - 37 лв.

Заместник-председател - 35 лв.

Секретар - 35 лв.

Член - 32 лв.

 

3. Възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

СПД/ЗТ

 

Всички решения