Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-64/19.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-64
София, 19.05.2009

ОТНОСНО: образуване на избирателни секции на плавателни съдове и гласуването на екипажите и на пасажерите

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 41, ал. 5 и 6, чл. 42, чл. 85, ал. 4, чл. 103, ал. 3, чл. 105 и чл. 106, ал. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. Избирателни секции на плавателни съдове под български флаг, които отплуват от български пристанища до 19,00 ч. на 4 юли 2009 г. се образуват от капитаните при наличие на не по-малко от 20 избиратели.

2. Кметовете на общини по местопребиваване на плавателните съдове преди отплаването им утвърждават номерата на образуваните секции по т. 1 в съответствие с Решение № НС-7 от 30 април 2009 г. на ЦИК.

3. Избирателните списъци за секциите на плавателните съдове се съставят от капитана на плавателния съд.

4. Капитанът на плавателния съд уведомява органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП за лицата, включени в списъка, за да бъдат заличени от общинските администрации в избирателните списъци по постоянен адрес преди предаването им на секционните избирателни комисии.

5. Секционната избирателна комисия се назначава от районна избирателна комисия по местопребиваването на плавателния съд по предложение на капитана.

6. Районните избирателни комисии по местопребиваването на плавателните съдове снабдяват секционните избирателни комисии с бюлетини, изборни книжа и други необходими материали.

Бюлетините, изборните книжа и другите необходими материали се получават от капитаните на плавателните съдове.

7. Избирателите, гласуващи на борда на плавателни съдове, удостоверяват самоличността си, както следва:

- пасажерите - с паспорт или с лична карта;

- екипажа - с моряшки паспорт.

8. Резултатите от гласуването се предават посредством радиовръзка на параходствата (протокол-грами), а чрез тях на съответните районни избирателни комисии и на Централната избирателна комисия. Резултатите трябва да съдържат всички числови данни, описани в секционния протокол (Приложение № 51 и Приложение № 52 от изборните книжа).

9. Гласовете от плавателните съдове, на които са образувани избирателни секции, се прибавят към гласовете от избирателния район на територията на който е пристанището, от което плавателните съдове под български флаг са напуснали страната.

10. Районните избирателни комисии създават база данни чрез компютърна обработка на секционните протоколи от избирателния район и на протокол-грамите от плавателните съдове.

11. Изборните книжа и материали от гласуването на плавателни съдове се изпращат на общината по чл. 42 от ЗИНП. Тези книжа и материали се съхраняват от областните администрации до следващите избори.

12. За всички останали въпроси по произвеждане на изборите за 41-о Народно събрание на плавателните съдове се прилагат разпоредбите на Закона за избиране на народни представители и Методическите указания на Централната избирателна комисия, предназначени за секционните избирателни комисии.

Настоящото решение да се изпрати на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към Министерството на транспорта, Параходство "Български морски флот" - Варна, Параходство "Българско речно плаване" - Русе, дирекциите "Морска администрация" в градовете Варна, Бургас, Русе и Лом, както и на районните избирателни комисии - Варна, Бургас, Русе и Монтана.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

БТ/ЗТ

 

Всички решения