Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-197/27.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-197
София, 27.06.2009

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № 379 от 27 юни 2009 г. с искане да бъдат регистрирани като наблюдатели 19 депутати от пет политически формации от различни страни, представители на ПАСЕ, за изборите за 41-во Народно събрание, насрочени за 5 юли 2009 г.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 10 от ЗИНП във връзка с § 1, т. 5 от ДР на Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели на изборите за 41-во Народно събрание, насрочени за 5 юли 2009 г. следните лица:

- Ренато Фарина (Италия)

- Оливър Самбевски (Македония);

- Мехмет Текелиоглу (Турция);

- Пиотр Вач (Полша);

- София Гианака (Гърция);

- Андреас Гросс (Швейцария);

- Тадеуш Ивински (Полша);

- Реижо Калио (Финландия);

- Албрехт Конечни (Австрия);

- Герт Ламберт (Белгия);

- Видар Бжкрнстад (Норвегия);

- Майкъл Ханкок (Великобритания);

- Майкъл Ааструп Йенсен (Германия);

- Андреа Ригони (Италия);

- Феликс Мури (Швейцария);

- Дорис Фиала (Швейцария);

- Мевлют Чавушоглу (Турция);

- Владимир Зидкик (Руска федерация);

- Кескин Хакки (Германия).

На наблюдателите да се издадат удостоверения.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения