Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-163/16.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-163
София, 16.06.2009

ОТНОСНО: реквизити на печатите на секционните избирателни комисии в чужбина

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 4 и чл. 16 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

Печатът на секционните избирателни комисии в чужбина е правоъгълен и съдържа следните реквизити: ИНС 2009, ИР 32, уникален петцифрен номер АВСDE, съгласно образеца

ИНС 2009

ИР 32

1 2 3 4 5

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

МК/МБ

Всички решения